Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Kære medlem af Fonden Live

Der fremsendes hermed, jvnf. vedtægterne, endelig indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fonden Live onsdag d. 1. November 2017 kl. 09.00.

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset, Islands Brygge 18, Kbh. S.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent samt stemmetællere.
  2. Advokaternes gennemgang: hvor står sagen ifht. Landsretten i dag
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Fremlæggelse af det udsendte årsregnskab til godkendelse.
  5. Godkendelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.

På valg er:

Hakon Holm, Verner Lundtoft Jensen, Jan Rovsing  –   Alle ønsker genvalg.

Endvidere som suppleanter: Britta Lund og Niels Erik Hansen  –   Begge ønsker genvalg.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  2. Eventuelt

Ønsker du at opstille til valg, kan dette gøres på generalforsamlingen.
Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent.
NB: Vi gør opmærksom på, at der ikke er bestilt nogen form for forplejning, men at man selv kan købe kaffe og andre forfriskninger i caféen – så kom i god tid.

 

Med venlig hilsen

Fonden Live

Bestyrelsen