Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Kære medlem af Fonden Live

Der fremsendes hermed, jvnf. vedtægterne, endelig indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fonden Live onsdag d. 1. November 2017 kl. 09.00.

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset, Islands Brygge 18, Kbh. S.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent samt stemmetællere.
  2. Advokaternes gennemgang: hvor står sagen ifht. Landsretten i dag
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Fremlæggelse af det udsendte årsregnskab til godkendelse.
  5. Godkendelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.

På valg er:

Hakon Holm, Verner Lundtoft Jensen, Jan Rovsing  –   Alle ønsker genvalg.

Endvidere som suppleanter: Britta Lund og Niels Erik Hansen  –   Begge ønsker genvalg.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  2. Eventuelt

Ønsker du at opstille til valg, kan dette gøres på generalforsamlingen.
Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent.
NB: Vi gør opmærksom på, at der ikke er bestilt nogen form for forplejning, men at man selv kan købe kaffe og andre forfriskninger i caféen – så kom i god tid.

 

Med venlig hilsen

Fonden Live

Bestyrelsen

Opstart af sagen

Kære medlemmer af Fonden Live
 
Vi håber at I alle har haft en god sommer og er ved godt mod.
 
Nu nærmer tiden sig, hvor retssagen mod vores tidligere arbejdsgiver SAS starter.
 
Fredag den 12. august havde vi et kort møde med vores advokater, som kunne informere os om at sagen starter og kører som følger:
6. september og 8. september herefter en kort pause frem til 13.+14.+15. september. Igen en pause frem til den 5. oktober samt igen den   11.+12. oktober
 
Vores advokater forventer at selve afgørelsen falder medio november 2016.
 
Vi arbejder derfor på, at afholde Generalforsamling umiddelbart herefter – vi vender snarest tilbage med en præcis dato.
 
Tidspunkter for start og afslutning på retsdagene forsøger vi at finde frem til hurtigst muligt  –  samt hvor mange tilhørere der kan overvære retsdagene – hvis det skulle have interesse for nogen.
Vi vender tilbage omkring ovenstående hurtigst muligt.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen