14. december 2016
Der er nu afsagt dom i sagen- hele dommen kan læses her ->>

15. august 2016
Der er udsendt medlemsmeddelelse ang. opstart af sagen ->>

10. marts 2016
Vi har i den seneste tid modtaget flere forskellige skrivelser fra vores advokater :

Brev til os (medlemsorientering vedr. SAS’ processkrift F) dateret 7. marts 2016

SAS’ processkrift F inklusive bilag AN og AO

Og endelig har vi modtaget :

E-mail af 10. september 2014 fra Gitte Thorius (SAS) til Civilstyrelsen
med 2 bilag tilknyttet: regnskab samt bilag 2

23. november 2015
Retsbog med datoer for hovedforhandling af gruppesøgsmålet – se retsbogen her ->>

26. oktober 2015
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23.november 2015 – se indkaldelsen her ->>


16. oktober 2015
Der skal afholdes telefonmøde mellem vores og SAS´advokater – læs mere her ->>

30. september 2015
SAS’ advokater har nu fremsendt processkrift E med bilag – du kan læse processkriftet her ->>  og bilagene her ->>

27. september 2015
Vores advokater har nu udsendt processkrift nr. 4 – du kan læse processkriftet her ->> 

19. august 2015
SAS har nu godkendt opgørelsen af kravene – Læs mere her ->>>

18. september
Vores advokat har sendt processkrift og brev til retten  læs processkrift her ->>  og brev til retten her->>

28. august
Vi har modtaget retsbog fra mødet 21.august.
Se udskriften her->>

8. juli 2014
Der er nu berammet retsmøde den 21. august.
Se brevet til vores advokater her ->>

13. juni 2014
Brev fra SAS’ advokat til Københavns Byret
Læs brevet her ->>

4. juni 2014
Brev fra vores advokat til Københavns Byret
Læs brevet her ->>

27. maj 2014
Brev fra SAS’ advokat til Københavns Byret
Læs brevet her ->>

 23. maj 2014
Brev fra vores advokat til Københavns Byret
Læs brevet her ->>

13. maj 2014
Brev fra SAS’ advokat til Københavns Byret
Læs brevet her ->>

6. maj 2014
Brev med bilag fra vores advokat til Københavns Byret
Læs brevet her ->>

 30. april 2014
Brev fra Københavns Byret til SAS’ advokat
Læs brevet her ->>

11. april 2014
SAS har sendt processkrift.
Læs processkriftet her ->>

27. marts 2014
Vores advokat har sendt brev til SAS og CAU/Fonden ang. brevet om nedsættelse af pensionsydelser.
Læs brevet her ->>

4. marts 2014
Vores advokat har sendt processkrift.
Læs processkriftet her ->>

3. december 2013
Her følger svarskrift pr. 14/11 – vi gør opmærksom på, at der er bilag til svarskriftet, som vi ikke kan bringe grundet personfølsomme oplysninger.  Læs det her ->>

14. november 2013
Læs referat fra møde mellem SAS og vores advokater den 9. september 2013 her ->>

27. oktober 2013
Her følger processkrift fra vores advokater pr. 17/10 :  Læs det her her ->>

10. oktober 2013
Læs referat fra møde mellem SAS og vores advokater den 9. september 2013  her ->>

27. august 2013 – Vores advokater modtager duplik.
Du kan læse duplikken her..

13. august 2013 – Udskrift af retsbogen
Vores protest blev hørt. Du kan se udskrift af retsbogen her.

 14. juli 2013 – Vores advokat modtager brev med anmodning om udsættelse.
Vi har bedt vores advokat protestere over dette. Du kan se brevet her.

5. juli 2013 – Vores advokat modtager brev fra retten 
og tilføjer: “Som det fremgår, har retten nu berigtiget den skrivefejl, der var i forbindelse med henvisning til retsplejeloven. Hvad vigtigere er, har retten også imødekommet vores anmodning om, at der blev fastsat frist for SAS til indgivelse af duplik. Fristen er, som I kan se, fastsat til den 16. august 2013.Vi vender tilbage, når vi har modtaget svarskriftet fra SAS.”

Du kan læse hele brevet fra retten her.

24. juni 2013 – Vores advokat tilskriver retten og der indkaldes til retsmøde 
Du kan læse brevet til retten her og indkaldelse til retsmøde her.

23. april 2013 – Vores advokat tilskriver retten 
Du kan læse brevet til retten her.

19. april 2013 – Retten sender udskrift af retsbog 
Du kan læse udskriftet her.

15. marts 2013 – Vores advokat har sendt replik
Du kan læse replikken her.

5. februar 2013 – Vores stævning og SAS’ svarskrift

SAS har fremsendt svarskrift på vor stævning. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er ikke er tale om argumenter eller synspunkter, der på nogen måde overrasker eller svækker os. Vi har valgt at lægge hele svarskriftet på vor hjemmeside,  – plus bilag til svarskriftet.

Da det er en omfattende samling papirer tillader vi os at omskrive de juridiske dokumenter i hovedpunkter. Det skal understreges, at det er vores, og ikke SAS sammenfatning, du her præsenteres for:

SAS advokater mener:

1)      Der er ikke afgivet retsligt bindende pensionstilsagn.

2)      Skulle retten mene, at der er afgivet tilsagn (løfte) om en bestemt pension, reguleret på en bestemt måde, er det Fonden, der har givet tilsagnet, og ikke SAS.

3)      Skulle retten mene, at SAS har givet tilsagn, er det kun personer, der kan bevise dette tilsagn, der er berettiget til ydelser som stævningen gør krav på.

 Dette er svaret på vor stævning, som på en kort form kan beskrives således:

Ved hvert pensionstilfælde har SAS givet tilsagn (løfte) om en bestemt pension reguleret i forhold til pristallet. Man har endvidere lovet personer, der har udsat udbetalingerne, at disse ville blive opskrevet for hvert år. Dette løfte var om en livsvarig ydelse.

Vi støtter vore krav på materiale, udsendt af vor arbejdsgiver til hver enkelt, på de overenskomster, der var gældende ved pensioneringen, og på de mundtlige informationer, vi hver i sær har fået.

Det er desværre ikke muligt at lægge stævningen på hjemmesiden, idet den næsten udelukkende omhandler personfølsomme emner som cpr-numre, adresser, fødselsdatoer og pensionsydelser.

Velkommen til Fonden Live

OBS  Retssag:

Følg udviklingen i retssagen under “nyheder”

FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at varetage de økonomiske interesser for de Cabin Attendants, der er beneficerede fra ” Fonden til pensionsforbedring for SAS Cabin Attendants i Danmark”

HISTORIK

I foråret 2011 blev ”Fondens” fremtid genstand for stor debat, bekymring og uro blandt de beneficerede.

7 tidligere formænd for CAU (Cabin Attendants Union)valgte derfor at sætte sig sammen for at gennemgå aftaler, regnskaber, lovgivning m.m., for at få et overblik over situationen, samt prøve at søge udveje på fondens problemer. Initiativgruppen identificerede bl.a. en alvorlig fejl, eller aftalebrud, fra SAS side i modregningen af AMBI.

Initiativgruppen søgte juridisk bistand hos advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen og Partnere.

Derefter dannedes foreningen Fonden Live, ved en stiftende generalforsamling 23. maj 2011.