Tilmelding til gruppesøgsmål 2017 i Landsretten

Tilmelding til gruppesøgsmålet mod Scandinavian Airlines System – Appelsagen i Landsretten 2016

Sagsnr: Østre Landsret sag i 6. afd. B-3039-16
Titel: Gruppesøgsmålet  Scandinavian Airlines System
Behandles ved: Østre Landsret
Grupperepræsentant: Fonden Live

Indstævnte 1:

Scandinavian Airlines System, Danmark Norge   Sverige

Lufthavnsboulevarden 10

2770 Kastrup

Indstævnte 2:

SAS Danmark A/S

Hedegaardvej 88

2300 København S

Undertegnede tilmelder mig herved gruppesøgsmålet – appelsagen i Landsretten mod Scandinavian Airlines System.

NB: Når du har udfyldt og sendt nedenstående tilmelding, modtager du kort tid efter en mail i din Indboks hvor du skal bekræfte at du ønsker at blive tilmeldt.

Kort tid herefter modtager du endelig bekræftelse på at vi har modtaget din tilmelding til appelsagen i Landsretten.

Når Landsretten har taget stilling til vores processkrift, vil sikkerhedsstillelsen blive pålagt grupperepræsentanten når tilmeldingsfristen er udløbet og man har opgjort sikkerhedsstillelsens størrelse. Vi kender endnu ikke fristen for tilmelding – men det oplyser vi naturligvis så snart vi får det fra Landsretten.

Hvis du allerede nu udfylder din tilmelding med alle detaljerne herunder, vil du på et senere tidspunkt kun skulle endeligt bekræfte den ved et enkelt tryk på en knap; du skal altså ikke til at udfylde det hele én gang til.

OBS: Vi har tidligere set, at flere par har benyttet samme mailadresse. Det kan IKKE lade sig gøre at tilmelde 2 personer med samme mailadresse, så hvis I ikke har hver jeres mailadresse skal den ene af Jer i stedet sende en mail til flemming@beinov.dk

Gå til tilmelding —>>>>>