Referat fra møde 19sep2013

Referat fra møde den 19. september 2013 mellem SAS og vores advokater

“Det lykkedes  ikke at opnå enighed med SAS’ advokat, Christian K. Clasen, om noget, ud over den yderligere skriftveksling, der fremgår af retsbogen.

SAS’ advokat, Christian K. Clasen, bestred – som tidligere –  at SAS har givet nogen form for tilsagn. Han modificerede udsagnet i duplikken derhen, at SAS muligvis havde en frivillig fratrædelsesordning, som de enkelte C/A’er kunne tage imod, men han bestred, at dette var en generel ordning, eller at SAS gav en modydelse til de C/A, der måtte fratræde under ordningen. 

Det var derimod hans og SAS’, opfattelse, at der for enkelte C/A’er kunne være indgået konkrete aftaler om, at de skulle have en modydelse for at fratræde, men dette kunne SAS ikke forholde sig til, mindre det konkret bliver dokumentet for hver enkelt C/A, at der er indgået en sådan aftale med SAS.

Det er herefter op til os/jer at dokumentere, eller sandsynliggøre, at hver enkelte C/A rent faktisk har indgået en sådan aftale med SAS, hvilket indebærer, at vi er nødsaget til at fremlægge ikke ubetydelige dele af det materiale, som vi allerede har modtaget.

Det betyder også, at vi skal anmode om (og fremlægge) følgende supplerende materiale:

1. revideret medlemsliste

2. kontoudtog (eller lønsedler) der viser, hvad hver enkelt har modtaget i ydelse fra dag 1 på Fonden og frem til dags dato. Såfremt der er medlemmer, der er gået på Fonden senere end juni 2010, skal vi anmode om kontoudtog henholdsvis lønseddel for første gang, de har modtaget ydelse.

3. Medlemmer som har opsat udbetalingen: Her ønsker vi informationsskrivelser ang. den årlige rentetilskrivning, som I gennem årene har modtaget fra Fonden/SAS

Vi anmoder om, at vi modtager dette materiale snarest jvnf. tidligere fremsendte mail – og ikke senere end i forbindelse med den kommende generalforsamling.

Som vi har oplyst og understreget, er det os, der har bevisbyrden for, at SAS har afgivet de tilsagn, som vi påstår. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi modtager materialet, der kan bevise, hvad de enkelte C/A’er har fået og hvornår.

Bemærk, at vi har frist for aflevering af dette processkrift den 17. oktober 2013.

I relation til fremlæggelse af det yderligere materiale, som vi beder jer om at fremskaffe, agter vi at fremlægge dette samlet. Vi forventer at gøre det, når vi har modtaget alt det materiale, som vi har bedt om.”

Læs endvidere udskrift af retsbogen her ->>